Czym są i do czego służą Materiały Leader100?

Czym jest i jak działa Program Leader100?

Życie we współczesnym świecie nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli jest się dzieckiem albo młodym człowiekiem wchodzącym w dorosłość. Spośród postaw oraz zachowań promowanych w mediach niezwykle trudno wybrać te, które są naprawdę wartościowe i pozytywnie wpływają na uczniów i ich najbliższe otoczenie. Właśnie po to stworzyliśmy Program Leader100, by wspomagać szkoły i rodziny w rozwijaniu u dzieci i młodzieży kluczowych kompetencji społecznych takich jak m.in. przyjaźń, szczerość, umiarkowanie czy obywatelstwo cyfrowe. Dzięki nim młode pokolenie będzie przygotowane do funkcjonowania we własnej rodzinie i w pracy zawodowej.

Program dla rodzin i szkół

Program, którego celem jest kształtowanie kompetencji oraz nawyków społecznych wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, powstał w oparciu o badania i prace profesora z IESE Business School w Barcelonie. Do warunków polskich został dostosowany przez grupę doświadczonych pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy wzięli pod uwagę nasze realia. Miało to miejsce w 2010 roku. Program Leader100 nie jest jednak skierowany wyłącznie do dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, lecz w równym stopniu do wychowawców, wszystkich nauczycieli i całych rodzin, które wspólnie mogą szlifować kolejne kompetencje. Jedną z podstawowych zasad jest dobra współpraca przy wychowywaniu młodego pokolenia.

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu

Zasady realizacji Programu są bardzo proste. Co miesiąc uczniowie (w szkole z wychowawcą lub indywidualnie) koncentrują się na jednej kompetencji. Są wśród nich m.in.: męstwo, odpowiedzialność, komunikacja, praca zespołowa, obywatelstwo cyfrowe, szczerość czy przyjaźń. Pełna lista wartości znajduje się na stronie: https://leader100.pl/kompetencje/. W ramach każdej kompetencji rozwijane są konkretne nawyki dostosowane do wieku uczniów na danym poziomie edukacyjnym. Fundacja Leader100 dostarcza uczniom, ich rodzinom oraz nauczycielom i wychowawcom materiały pełne edukacyjnych tekstów i zadań. Uczniowie mogą nie tylko zapoznać się z artykułami z Biblioteki Arystotelesa, ale także współtworzyć Dyskusyjny Klub Filmowy czy planować dalsze postępy. E-booki na temat wybranych kompetencji są również dostępne w e-sklepie: https://leader100.online/, zaś materiały dotyczące odpowiedzialności można, dzięki sponsorom, pobrać całkowicie za darmo ze strony: https://leader100.pl/e-booki-do-pobrania/. W licencji szkolnej oraz indywidualnej opłata za jedno dziecko wynosi 3 zł miesięcznie, co przekłada się na koszt 36 zł rocznie. Istnieje również możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego Leader100, w ramach którego firmy, działające w rejonie szkoły lub ogólnopolskie, dofinansowują częściowo lub w całości Program dla szkół.

Jednym z celów Programu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, dlaczego kompetencje społeczne są tak ważne oraz jak można je wykorzystywać na co dzień. Dzięki temu, że w materiałach dla uczniów znajdują się takie elementy jak samoocena, plan treningu czy karty ewaluacji nawyku i kompetencji, dzieci i młodzież mają możliwość samodzielnego czuwania nad swoim rozwojem, przy wsparciu najbliższego otoczenia. Mogą również wymienić się doświadczeniami z kolegami i koleżankami z klasy. Praca nad nawykami nie jest dla nich kolejnym szkolnym obowiązkiem, ale czymś, nad czym sami mają kontrolę.

Czym jest coaching w Leader100?

Ważną częścią Programu jest również coaching (zwany też tutoringiem), w ramach którego raz w miesiącu odbywa się krótka rozmowa dziecka z jego opiekunem. Rodzice spotykają się z coachem minimum raz na kwartał. Dzięki temu każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie. Może podzielić się on z coachem swoimi sukcesami, wątpliwościami i problemami. W przypadku młodszych dzieci coachem może również być rodzic – materiały, które udostępnia Fundacja, zawierają instrukcje i podpowiedzi, jak prowadzić rozmowę z pociechą i na co zwracać uwagę w jej rozwoju. Pozytywne  rezultaty Programu Leader100 podkreślają zarówno wychowawcy, rodzice, jak i same dzieci, które zauważalnie poprawiają swoje oceny oraz relacje w szkole i w domu.

Leader100 wsparciem dla nauczycieli i wychowawców

Program Leader100 został przygotowany w taki sposób, aby w pełni pomagać nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom, którzy zdecydują się wprowadzić go do swoich szkół. Oprócz materiałów gotowych do wykorzystania na godzinach wychowawczych, zapewnia im również szkolenia i wsparcie specjalistów. Co istotne, Program można wprowadzić w każdym momencie roku szkolnego, nie trzeba też zmieniać programu wychowawczego szkoły czy zasad nauczania. Materiały Leader100 wpasowują się bowiem w oficjalne ścieżki edukacyjne.

Obecnie swoje kompetencje społeczne rozwijają tysiące uczniów w ponad 200 polskich szkołach. W proces ten zaangażowani są rodzice i wychowawcy, a nawet społeczności lokalne. Jako Fundacja Leader100 jesteśmy dumni z tych uczniów, którzy podejmują się pracy nad sobą, a widząc ich sukcesy, wiemy, że poradzą sobie jako dorośli ludzie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Jak zacząć korzystać z Materiałów Leader100?

 

 

Leave a Comment

Scroll to Top