Leader100 skończył 10 lat !

Miło nam poinformować, że już od 10 lat pomagamy rodzinom i nauczycielom w wychowaniu dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce i za granicą (na Litwie, w Hiszpanii, Brazylii, Chile, Meksyku, Argentynie i Urugwaju).

Na początku były to materiały dla uczniów od V klasy szkoły podstawowej aż do końca szkoły ponadpodstawowej. Od 2020 roku dostępne są materiały dla młodszych dzieci, od 6 do 10 roku życia. Dziękujemy wszystkim partnerom oraz rodzicom i naszemu zespołowi na przestrzeni tych ostatnich 10 lat za pomoc w rozwoju materiałów do rozwoju nawyków i kompetencji !!! Życzymy sobie i Wam na przyszłość wzrastania w dobrych nawykach i kompetencjach oraz systematycznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Leave a Comment

Scroll to Top