Materiały Leader100 do rozwoju kompetencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat

Czym są Materiały Leader100 do rozwoju kompetencji?

Stanowią one doskonałe uzupełnienie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ich projekt i metodologia wykorzystują różnorodne zainteresowania, cechy i talenty każdego ucznia, a także jego pragnienie autonomii w interakcji z grupą. Ponadto systematycznie wykorzystują potencjał wychowawczy rodziców, pomagając im w jego dalszym doskonaleniu i rozwijaniu. Dlatego mówimy, że Leader100 wzmacnia, ponieważ łączy uczniów i rodziców do pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół.

Stanowią one pomoc w rozwoju osobistym i umiejętności afektywnych. Prowadzą do lepszego poznania siebie, bycia lepszym człowiekiem, lepszej komunikacji z innymi. Ponadto ich indywidualne podejście pomaga rozwijać potencjał każdego ucznia i jego rodziców. Materiały Leader100 zachęcają do rozwijania kompetencji i osiągania nawyków przydatnych w życiu i społeczeństwie.

Dlaczego rozwój kompetencji prowadzi do rozwoju osobistego i wolności?

W Leader100 rozwój kompetencji jest środkiem, a nie celem. Liczy się to, w jakim stopniu nabywanie kompetencji służy osobistemu rozwojowi ucznia, jego rodziców i nauczycieli. W ten sposób każda osoba odnajduje siebie i żyje swobodnie tak, jak powinna, z życzliwym i otwartym podejściem do innych. Potrafi wyraźnie dostrzec, że zło zawsze zatruwa i nie wznosi człowieka, ale go poniża i upokarza; nie czyni go większym i bogatszym, ale raczej szkodzi i go umniejsza. Taka świadoma osoba nie chce stracić swojej wolności z powodu uzależnienia od ekranów, gier wideo, pornografii, alkoholu, narkotyków itp. Ostatecznie ten osobisty rozwój prowadzi do odnalezienia prawdziwej wolności, tj. wielkiego i twórczego bezmiaru wolności do czynienia dobra.

Dlaczego konieczne jest posiadanie takich materiałów?

Ponieważ rodziny, społeczeństwo i państwo oczekują, że szkoły, wraz z nauczaniem dydaktycznym będą:

 • wprowadzać swoich uczniów w świat wartości, do których należą: chęć doskonalenia się, solidarność, altruizm, patriotyzm, pracowitość, uczciwość, szczerość;
 • pomagać uczniom w odkrywaniu, docenianiu i chęci tworzenia własnych modeli zachowań, które przyczyniają się do budowania i rozwijania relacji społecznych w dziedzinie przyjaźni, nauki, rodziny i świata pracy;
 • wspierać rozwój innych kompetencji, takich jak kreatywność, współpraca, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą i pozytywnie motywować ich do nauki i poszerzania horyzontów;
 • kształtować w uczniach postawy sprzyjające ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: wiarygodności, uczciwości, odpowiedzialności, wytrwałości, poczucia własnej wartości, szacunku, dobrych manier, chęci uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, inicjatywach itp.

Dlaczego Leader100 tworzy te materiały?

Fundacja edukacyjna Leader100 tworzy te materiały, ponieważ chce pomóc instytucjom edukacyjnym w realizacji ich zadań dydaktycznych i wychowawczych. Materiały obejmują wszystkie wartości, cnoty i kompetencje wymienione powyżej, a także inne, które są niezbędne we wszelkiego rodzaju relacjach międzyludzkich: szkolnych, rodzinnych i zawodowych. Aby uprościć organizację tych materiałów, w Leader100 wolimy używać słowa “kompetencja społeczna” i uwzględniamy w nim pojęcia wartości, cnoty i oczywiście kompetencji.

Jak można krótko opisać materiały Leader100?

 • Pogrupowane w 25 starannie dobranych społeczno-emocjonalnych kompetencjach, materiały Leader100 przyczyniają się do nabywania wielu dobrych nawyków, związanych z każdą kompetencją i dostosowanych do wieku i etapu rozwoju uczniów (łącznie 156 nawyków).
 • Materiały są dostępne online i są gotowe do wykorzystania w klasie i w domu przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Dla każdego nawyku materiały zawierają: pytania do samooceny, sugestie dotyczące wyzwań i motywacji dla indywidualnego planu działania, panel postępów, scenariusze zajęć grupowych, sugestie dotyczące scenariuszy, pytania i sugestie dla rodziców, sugestie dla nauczycieli, propozycje tekstów i filmów, przewodnik po rozmowach trenera z uczniem lub jego rodzicami, materiały do dekoracji klasy, dobre praktyki dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców itp.
 • Proponowane metodologie pozwalają uczniom od pewnego wieku na samodzielne prowadzenie zajęć.

Dla jakich kompetencji przygotowano Materiały Leader100?

Wybrane kompetencje i nawyki odpowiadają oczekiwaniom rodzin i społeczeństwa, wymaganiom systemów edukacyjnych i wyzwaniom współczesności. Stanowią one odpowiedni fundament, który przygotowuje ucznia do wejścia w dorosłe życie. W Leader100 rozwijamy 25 kompetencji, które są przedstawione w poniższej tabeli:

 • CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA
 • HOJNOŚĆ
 • INTELIGENCJA I RÓWNOWAGA EMOCJONALNA
 • KOMUNIKACJA
 • KREATYWNOŚĆ I INICJATYWA TWÓRCZA
 • MĘSTWO
 • NAUKA, CZYTANIE, PRACOWITOŚĆ (kompetencja stała rozwijana co miesiąc)
 • OBYWATELSTWO CYFROWE
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • ODWAGA
 • OTWARTOŚĆ NA INNYCH, EMPATIA
 • PORZĄDEK
 • PRACA ZESPOŁOWA
 • PROFESJONALIZM
 • PRZYJAŹŃ
 • RADOŚĆ I OPTYMIZM
 • ROZTROPNOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO
 • SAMODOSKONALENIE
 • SOLIDARNOŚĆ I POMOC INNYM
 • SZACUNEK I POSTAWA OBYWATELSKA
 • SZCZEROŚĆ
 • UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • UMIARKOWANIE
 • WDZIĘCZNOŚĆ I TRANSCENDENCJA
 • WIELKODUSZNOŚĆ I IDEAŁY

 • Dla każdej kompetencji proponuje się osiąganie innego nawyku dla różnego wieku. W ten sposób dana kompetencja rośnie i rozwija się wraz z wiekiem ucznia, który nabywa związane z nią nawyki.
 • Na przykład sześć nawyków kompetencji PORZĄDEK to:
  • Odkładam rzeczy na swoje miejsce (sugerowany wiek: 5-7 lat)
  • Dbam o przybory szkolne i miejsce nauki (8-9 lat)
  • Utrzymuję porządek wokół siebie (10-11 lat)
  • Mam plan dnia i stosuję się do niego (12-13 lat)
  • Potrafię rozplanować rzeczy w czasie (14-15 lat)
  • Ustalam priorytety, rozróżniając rzeczy ważne od pilnych (16-18 lat)

 • Dla każdej kompetencji i dla każdego ze 156 nawyków przygotowano specjalne materiały dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Przygotowane materiały i scenariusze pozwalają nauczycielom prowadzić cotygodniowe zajęcia. Są one dostępne od początku szkoły podstawowej do końca szkoły ponadpodstawowej.
 • Na miesiące wakacyjne przygotowano również materiały, dzięki którym uczniowie, przy wsparciu rodziców, mogą kontynuować swój osobisty rozwój i wzrost.

Jakie są zalety materiałów Leader100?

 • Pozwalają realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły na najwyższym poziomie, co jest fundamentalne i bardzo cenione przez rodziców przy wyborze szkoły dla swoich dzieci.
 • Łączą, wspierają, ukierunkowują i wzmacniają zadania edukacyjne i wychowawcze realizowane przez rodziców, nauczycieli i środowisko ucznia.
 • Dostęp online do gotowych materiałów i scenariuszy oszczędza nauczycielom wiele czasu i pracy związanej z programowaniem, przygotowaniem i realizacją codziennych obowiązków. Taki dostęp porządkuje i systematyzuje przekazywanie treści. Posiadanie systemu pozwala wiedzieć, kto ma zaległości i pomaga na szybką reakcję.
 • Stanowi to właściwą inspirację do dalszego doskonalenia tego, co każdy nauczyciel robi w zakresie edukacji i wychowania, biorąc pod uwagę okoliczności, które go otaczają. Ponadto Fundacja Leader100 regularnie zbiera doświadczenia i informacje zwrotne od użytkowników Materiałów Leader100, dzięki czemu stale je ulepsza i aktualizuje.
 • Korzyści płynące z Leader100 docierają nie tylko do uczniów, ale także do ich rodziców, nauczycieli i innych osób z otoczenia.

Dlaczego Leader100 jest skuteczny?

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”. Arystoteles

 • Materiały, sugestie i metodologie Leader100 pomagają uczniom przejść przez naturalne etapy rozwoju osobistego z inicjatywą i w przyjemny sposób: samoocena, ustalenie planu działania
  i realizacja tego planu dzień po dniu.
 • Leader100 pomaga przejść przez te etapy, nie zaniedbując czynników, które są kluczowe dla osiągnięcia celów w wyznaczonym czasie: posiadanie konkretnych wyzwań, bycie świadomym swoich motywacji, codzienne monitorowanie, motywujące środowisko i uczestnictwo w coachingu
  i rozmowach coachingowych w parach.
 • Leader100 aktywnie angażuje rodziców ucznia, wykorzystując i rozwijając ich potencjał edukacyjny i wychowawczy.

W ten sposób na dobre efekty w postaci ocen, zachowania, towarzyskości i rozwoju osobistego nie trzeba długo czekać. Tym bardziej, gdy króluje Nauka, czytanie i pracowitość.

Scroll to Top