Szkoły w Świdniku używające Leader100 wysoko w rankingu

Program Leader100 od 2012 r. jest używany w szkołach gminy Świdnik. Wiceburmistrz ds. edukacji, Tomasz Szydło mówi, że ten rezultat (zob. poniżej) jest m.in. efektem używania Leader100 w szkołach gminy! Dziękujemy za komplement i gratulujemy!

Leave a Comment