Szkoły w Świdniku używające Leader100 wysoko w rankingu

W piątek, 29 maja, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna upubliczniła wyniki tegorocznego sprawdzianu klas szóstych. Dane te, to dla nas wielki powód do dumy, ponieważ po raz kolejny osiągnęliśmy najwyższy rezultat w województwie lubelskim.

Podobnie jak gmina Zakrzów, wypracowaliśmy wynik na poziomie 75 punktów procentowych. Wśród świdnickich placówek najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 7. W dziewięciostopniowej skali staninowej (od ang. standard nine) „Siódemka” uplasowała się na poziomie dziewiątego staninu, a więc w czterech procentach najlepszych szkół w całym kraju (w punktach procentowych na poziomie 81 proc). Szkoła Podstawowa nr 3 zajęła ósmy stanin, Szkoła Podstawowa nr 5 – siódmy, zaś Szkoła Podstawowa nr 4 – szósty stanin.

Odkąd mamy informacje na temat wyników sprawdzianu, gmina Świdnik zajmowała pierwszą lokatę w województwie lubelskim, z wyjątkiem ubiegłego roku, kiedy spadliśmy na drugie miejsce – mówi Tomasz Szydło, wiceburmistrz do spraw oświaty. ­ Wyprzedził nas wtedy Lublin, ale obecnie znowu prowadzimy. Natomiast, jeśli porównamy się z pozostałymi województwami ocenianymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, najlepsza gmina w województwie Podkarpackim – Rzeszów, osiągnęła identyczny wynik. W województwie Małopolskim wyższy wynik mają tylko trzy gminy, w tym Kraków. To potwierdza podane wcześniej wyniki badań dr Macieja Jakubowskiego, założyciela Evidence Institute, organu badającego, między innymi, praktykę szkolną i politykę edukacyjną gmin w naszym kraju. Wśród 2470 gmin w kraju, jest 122 podobnych do Świdnika, a w tej grupie nasze miasto oferuje najwyższy poziom edukacji.

Podczas tegorocznych egzaminów szczególnie dobrze wypadł język polski (wynik 80 pkt. proc). Uczniowie nie mieli również problemów z językiem angielskim (85 pkt. proc). Trochę gorzej wypadła matematyka (wynik na poziomie 70 pkt. proc.).

Cieszymy się z tego sukcesu. Serdecznie gratuluję uczniom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom szkół. Dokonali imponującego wyczynu – dodaje T. Szydło.

Leave a Comment

Scroll to Top