Leader 100 | Kompetencja miesiąca | Czerwiec 2023

O KOMPETENCJI MIESIĄCA

Zaczynamy kolejny miesiąc, a wraz z nim pracę nad nową kompetencją społeczną.

Tym razem jest to KOMUNIKACJA, kompetencja niezwykle ważna zarówno w piśmie jak i w mowie. Dobra komunikacja to umiejętność wyrażania swoich poglądów, ale też umiejętność słuchania innych. Dobra komunikacja pomaga w relacjach z innymi ludźmi, dla których, bez względu na różnicę zdań, zawsze powinno się mieć szacunek.

Materiały Leader100 dostępne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystających z Programu Leader100 są dostosowane do wieku i poziomu uczniów i dotyczą konkretnych nawyków. W tym miesiącu nawykami są:

🔹 Poziom Child Leader (od zerówki do klasy II) – „Jestem miły w rozmowie z innymi”,

🔹 Poziom Young Leader (od klasy III do IV) – „Używam zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę, przepraszam”,

🔹 Poziom Pre Leader (od klasy V do VI) – „Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi”,

🔹 Poziom Junior Leader (od klasy VII do VIII) – „Piszę i redaguję poprawnie”,

🔹 Poziom Senior Leader (od klasy I do II szkoły ponadpodstawowej) – „Czynnie uczestniczę w dyskusjach, wyrażając swoją opinię w sposób kulturalny i przejrzysty”,

🔹 Poziom College Leader (od klasy III do ostatniej szkoły ponadpodstawowej) – „Przed wydaniem opinii sprawdzam informacje w różnych źródłach”.

KOMUNIKACJA to kompetencja, o którą musimy dbać w dzisiejszych czasach w sposób szczególny. Pozornie jest ona ułatwiona przez środki masowego przekazu, portale społecznościowe oraz nowe technologie, jednak z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie źródła informacji są wiarygodne, a porozumiewając się za pomocą komunikatorów musimy pamiętać o zasadach interpunkcji, bo w przeciwnym wypadku może wyniknąć wiele nieporozumień. W czasach hałasu i nadmiaru informacji trzeba też znaleźć czas na wyciszenie, nie na wszystko od razu reagować. Rozwijając kompetencję KOMUNIKACJA przy pomocy materiałów Leader100 nauczymy się, że należy szukać informacji w różnych, sprawdzonych źródłach, wyrażać się w sposób kulturalny i przejrzysty, pamiętać o zasadach ortografii oraz interpunkcji nie tylko w zadaniach domowych oraz stosować podstawowe zasady komunikacji w rozmowie z innymi, nie zapominając o zwrotach grzecznościowych i uprzejmości.

Leader 100 | Kompetencja miesiąca | Czerwiec 2023

E-booki dotyczące kompetencji miesiąca są dostępne w e-sklepie za 12 zł: https://leader100.online/pl/c/KOMUNIKACJA/22

 

O KOMPETENCJI STAŁEJ (NAUKA, CZYTANIE, PRACOWITOŚĆ)

Leader100 > Kompetencja stała: Nauka, czytanie, pracowitośćW Leader100 zwracamy uwagę również na kompetencję stałą, którą rozwijamy przez cały rok szkolny. Jest to NAUKA, CZYTANIE I PRACOWITOŚĆ. Przygotowane przez nas materiały związane z tą kompetencją również są dostosowane do możliwości i wieku uczniów. W młodszych klasach kładziemy akcent na obowiązki (szkolne i domowe), które należy wypełnić przed poświęceniu się zabawie. Natomiast starszym pokazujemy, jak budować określoną hierarchię wartości i jak priorytetyzować zadania.

Kolorowe e-booki dotyczące tej kompetencji także są dostępne w e-sklepie za 12 zł: https://leader100.online/pl/c/NAUKA%2C-CZYTANIE%2C-PRACOWITOSC/24