Leader 100 | Kompetencja miesiąca | Październik 2023

O KOMPETENCJI MIESIĄCA

Zaczynamy kolejny miesiąc, a wraz z nim pracę nad nową kompetencją społeczną.

Tym razem jest to ODWAGA, jedna z fundamentalnych kompetencji, która oznacza zdolność radzenia sobie ze strachem oraz gotowość do działania pomimo pewnego ryzyka lub niebezpieczeństwa. Osoby wykazujące się odwagą są gotowe stawić czoła wyzwaniom, niepewnościom i trudnym sytuacjom, nawet jeśli wiąże się to z potencjalnym zagrożeniem lub niepowodzeniem. Odwaga wymaga zarówno silnej woli, jak i zdolności do podejmowania decyzji w obliczu niewiadomych okoliczności. To cecha, która może pomagać w osiąganiu celów i przezwyciężaniu przeciwności.

Materiały Leader100 dostępne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystających z Leader100 są dostosowane do wieku i poziomu uczniów i dotyczą konkretnych nawyków. W tym miesiącu nawykami, które chcemy rozwijać są:

🔹 Poziom Child Leader (od zerówki do klasy II) – „Rozmawiam o tym, co mnie martwi lub czego się boję”,

🔹 Poziom Young Leader (od klasy III do IV) – „Nie boję się podejmować nowych rzeczy, do których zachęcają mnie rodzice lub nauczyciele”,

🔹 Poziom Pre Leader (od klasy V do VI) – „Rozmawiam o sprawach trudnych i wstydliwych z rodzicami i wychowawcą”,

🔹 Poziom Junior Leader (od klasy VII do VIII) – „Czynnie uczestniczę w zajęciach i zgłaszam wątpliwości”,

🔹 Poziom Senior Leader (od klasy I do II szkoły ponadpodstawowej) – „Swobodnie występuję publicznie: przedstawienia, śpiew, dowcipy etc.”,

🔹 Poziom College Leader (od klasy III do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej) – „Bronię słabych i atakowanych”.

ODWAGA to cecha pożądana we współczesnym świecie, odgrywająca istotną rolę w życiu osobistym i zawodowym. Kompetencja ta pozwala na pokonywanie przeszkód oraz działanie w obronie własnych przekonań i wartości. Osoby odważne są gotowe do eksploracji nowych ścieżek rozwoju, wykazują się empatią wobec innych i potrafią kierować się moralnością oraz etyką nawet w trudnych sytuacjach. Odwaga może przyczyniać się do podejmowania innowacyjnych działań i rozwiązań oraz stanowić solidny fundament dla przywództwa i skutecznego zarządzania.

Dzięki materiałom Leader100 będziemy rozwijać kompetencję ODWAGA za sprawą m.in. podejmowania rozmów o trudnych sprawach, swobodnych występów publicznych oraz bronienia słabszych i atakowanych.

Leader 100 | Kompetencja miesiąca | Październik 2023Kolorowe e-booki dotyczące tej kompetencji także są dostępne w e-sklepie za 12 zł: https://leader100.online/pl/c/ODWAGA/34

 

 

O KOMPETENCJI STAŁEJ (NAUKA, CZYTANIE, PRACOWITOŚĆ)

Leader100 > Kompetencja stała: Nauka, czytanie, pracowitośćW Leader100 zwracamy uwagę również na kompetencję stałą, którą rozwijamy przez cały rok szkolny. Jest to NAUKA, CZYTANIE I PRACOWITOŚĆ. Przygotowane przez nas materiały związane z tą kompetencją również są dostosowane do możliwości i wieku uczniów. W młodszych klasach kładziemy akcent na obowiązki (szkolne i domowe), które należy wypełnić przed poświęceniu się zabawie. Natomiast starszym pokazujemy, jak budować określoną hierarchię wartości i jak priorytetyzować zadania.

Kolorowe e-booki dotyczące tej kompetencji także są dostępne w e-sklepie za 12 zł: https://leader100.online/pl/c/NAUKA%2C-CZYTANIE%2C-PRACOWITOSC/24