Leader100 > Kompetencja miesiąca > Październik 2022

O KOMPETENCJI MIESIĄCA

W kalendarzach i za oknami jesień w pełni. Jest to czas pieszych wycieczek po lesie, zbierania kolorowych liści czy grzybów. To również doskonały okres na rozwijanie relacji!

Ich podstawą jest SOLIDARNOŚĆ I POMOC INNYM. Właśnie dlatego tę kompetencję społeczną wybraliśmy na październik.

SOLIDARNOŚĆ I POMOC INNYM to fundament wielu innych wartości takich jak: współpraca, empatia czy zaangażowanie społeczne. W Leader100 wiemy, że warto rozwijać ją już u najmłodszych dzieci, dlatego, jak zawsze, opracowaliśmy konkretne nawyki dla poszczególnych grup wiekowych.

  • Poziom Child Leader (od zerówki do klasy II) – nawyk „Jeśli mogę pomóc, pomagam”,
  • Poziom Young Leader (od klasy III do IV) – nawyk „Interesuję się kolegami i koleżankami, w szczególności tymi, którzy są smutni”,
  • Poziom Pre Leader (od klasy V do VI) – nawyk „Biorę udział w solidarnych działaniach na rzecz potrzebujących”,
  • Poziom Junior Leader (od klasy VII do VIII) – nawyk „Czynnie uczestniczę w przygotowaniu i realizacji działań na rzecz potrzebujących”,
  • Poziom Senior Leader (od klasy I do II szkoły ponadpodstawowej)t – nawyk „Orientuję się w bieżących problemach społecznych (ubóstwo, samotność, choroby etc.) i usiłuję im zaradzić”,
  • Poziom College Leader (od klasy III do ostatniej szkoły ponadpodstawowej) – nawyk „Rozeznaję się w mechanizmach pomocy socjalnej i obracam się wśród ludzi zaangażowanych społecznie”.

Pamiętajcie, że aby być dobrym człowiekiem, należy otworzyć się na krzywdę innych i szukać okazji, aby pomagać potrzebującym.

O KOMPETENCJI STAŁEJ (NAUKA, CZYTANIE, PRACOWITOŚĆ)

Leader100 > Kompetencja stała: Nauka, czytanie, pracowitośćW Leader100 zwracamy uwagę również na kompetencję stałą, którą rozwijamy przez cały rok szkolny. Jest to NAUKA, CZYTANIE I PRACOWITOŚĆ. Przygotowane przez nas materiały związane z tą kompetencją również są dostosowane do możliwości i wieku uczniów. W młodszych klasach kładziemy akcent na obowiązki (szkolne i domowe), które należy wypełnić przed poświęceniu się zabawie. Natomiast starszym pokazujemy, jak budować określoną hierarchię wartości i jak priorytetyzować zadania.

Kolorowe e-booki dotyczące tej kompetencji także są dostępne w e-sklepie za 9 zł: https://leader100.online/pl/c/NAUKA%2C-CZYTANIE%2C-PRACOWITOSC/24