Leader100 > Kompetencja miesiąca - Szacunek, postawa obywatelska > Styczeń 2023

O KOMPETENCJI MIESIĄCA

Czas rozpocząć pierwszy miesiąc w roku 2023, a wraz z nim rozwijanie nowej kompetencji społecznej.

Tym razem jest to SZACUNEK I POSTAWA OBYWATELSKA.

Materiały Leader100 dostępne dla szkół korzystających z Programu Leader100 są dostosowane do wieku i poziomu uczniów i dotyczą konkretnych nawyków. W tym miesiącu są to:

🔹 Poziom Child Leader (od zerówki do klasy II) – nawyk „Jestem uprzejmy w stosunku do innych”,

🔹 Poziom Young Leader (od klasy III do IV) – nawyk „Znam i stosuję dobre maniery”,

🔹 Poziom Pre Leader (od klasy V do VI) – nawyk „Rozmawiam w sposób uprzejmy i ubieram się stosownie do okoliczności”,

🔹 Poziom Junior Leader (od klasy VII do VIII) – nawyk „Znam i szanuję prawa człowieka”,

🔹 Poziom Senior Leader (od klasy I do II szkoły ponadpodstawowej) – nawyk „Szanuję różnorodność i przykładam wagę do pozytywnych relacji z ludźmi innych środowisk, krajów, kultur”,

🔹 Poziom College Leader (od klasy III do ostatniej szkoły ponadpodstawowej) – nawyk „Aktywnie spełniam moje obywatelskie obowiązki względem społeczeństwa”.

Szacunku dla drugiego człowieka chcemy uczyć się od najmłodszych lat. Jest też dobrze, gdy starsza młodzież włącza się w różna akcje społeczne, które przynoszą wiele dobra wspólnego, czy to w stosunku dla ludzi potrzebujących, czy też dla dobra wspólnego w sensie rozwiązań obywatelskich.

O KOMPETENCJI STAŁEJ (NAUKA, CZYTANIE, PRACOWITOŚĆ)

Leader100 > Kompetencja stała: Nauka, czytanie, pracowitośćW Leader100 zwracamy uwagę również na kompetencję stałą, którą rozwijamy przez cały rok szkolny. Jest to NAUKA, CZYTANIE I PRACOWITOŚĆ. Przygotowane przez nas materiały związane z tą kompetencją również są dostosowane do możliwości i wieku uczniów. W młodszych klasach kładziemy akcent na obowiązki (szkolne i domowe), które należy wypełnić przed poświęceniu się zabawie. Natomiast starszym pokazujemy, jak budować określoną hierarchię wartości i jak priorytetyzować zadania.

Kolorowe e-booki dotyczące tej kompetencji także są dostępne w e-sklepie za 9 zł: https://leader100.online/pl/c/NAUKA%2C-CZYTANIE%2C-PRACOWITOSC/24