O KOMPETENCJI MIESIĄCA

Zaczynamy kolejny miesiąc, a wraz z nim pracę nad nową kompetencją społeczną.

Tym razem jest to kompetencja SZCZEROŚĆ, jedna z najcenniejszych cech, która odzwierciedla otwartość, uczciwość i autentyczność w relacjach międzyludzkich oraz w działaniach życiowych. Jest to umiejętność wyrażania swoich przekonań, uczuć i myśli w sposób klarowny i bezpośredni, bez ukrywania prawdy lub stosowania manipulacji.

Materiały Leader100 dostępne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystających z Leader100 są dostosowane do wieku i poziomu uczniów i dotyczą konkretnych nawyków. W tym miesiącu nawykami, które chcemy rozwijać są:

  •  Poziom Child Leader (od zerówki do klasy II) – „Zawsze mówię prawdę. Jeśli skłamałem, żałuję tego i to wyznaję”
  •  Poziom Young Leader (od klasy III do IV) – „Od razu mówię, co mi dolega, nie czekając, aż ktoś mnie o to zapyta”
  •  Poziom Pre Leader (od klasy V do VI) – „Uznaję własne błędy i unikam wymówek”
  •  Poziom Junior Leader (od klasy VII do VIII) – „Poznaję samego siebie”
  •  Poziom Senior Leader (od klasy I do II szkoły ponadpodstawowej) – „Mówię całą prawdę i jestem przejrzysty”
  •  Poziom College Leader (od klasy III do ostatniej szkoły ponadpodstawowej) – „Poszukuję i bronię prawdy”

SZCZEROŚĆ jest kluczowym elementem budowania pozytywnych relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Osoby posiadające tę cechę są szanowane i doceniane za swoją autentyczność oraz uczciwość w relacjach z innymi. Osoba szczera jest w stanie wyrażać swoje myśli i uczucia bez obaw przed oceną lub negatywnymi konsekwencjami. Potrafi konstruktywnie wyrażać swoje opinie, nawet gdy są one trudne lub kontrowersyjne. Działa zgodnie z własnymi wartościami i zasadami, a jej działania są zgodne ze słowami, co sprawia, że jest wiarygodna w oczach innych. Szczerość umożliwia konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz efektywną współpracę w zespole poprzez klarowne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań oraz otwartą komunikację z innymi.

Scroll to Top