Informacje dla dyrektorów placówek


Dodatkowe informacje na temat Leader100 dla dyrektorów szkół


W jaki sposób nauczyciele, rodzice i uczniowie uzyskują dostęp do materiałów Leader100?

Materiały dotyczące programu Leader100 znajdują się na wielojęzycznej platformie informatycznej, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.leader100.pl, podając login i hasło, o które można poprosić, pisząc na adres e-mail leader100@leader100.pl.

Kiedy i jak używać materiałów Leader100?

 • Materiały zostały opracowane w taki sposób, aby można było z nich korzystać w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego oraz na poziomach, szczeblach lub klasach, w których nauczyciel prowadzący zajęcia jest zainteresowany ich wykorzystaniem. Materiały zostały przygotowane tak, aby w razie potrzeby w każdym tygodniu można było przeprowadzić jedne zajęcia, które zajmą maksymalnie jedną godzinę lekcyjną.
 • Uczniowie, przy wsparciu rodziców i nauczycieli, co miesiąc rozwijają i wzrastają w określonej kompetencji. Robią to poprzez wykonywanie codziennych wyzwań, które wyznaczyli sobie po dokonaniu samooceny. Dla każdego z tych trzech etapów (samoocena, ustalenie planu treningu, realizacja planu treningu) przygotowano specjalne materiały. To samo dotyczy pracy grupowej z kolegami i koleżankami z klasy. Leader100 pomaga również uczniom w określeniu motywacji uczniów i pomaga im zrozumieć, że poprzez codzienne podejmowanie wyzwań nabywają oni nawyk dostosowany do ich wieku i związanych z kompetencją miesiąca.
 • Jednocześnie, zwłaszcza przy wsparciu rodziców i kolegów z klasy (coaching w parach), przez cały rok uczniowie systematycznie rozwijają swoje umiejętności Nauki, czytania i pracowitości.
 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie mają dostęp do materiałów Leader100, których potrzebują. Materiały są łatwe i intuicyjne w użyciu. W razie takiej potrzeby, szczegółowe instrukcje są również dostępne na platformie Leader100.
 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie mają dostęp do materiałów Leader100, których potrzebują. Materiały są łatwe i intuicyjne w użyciu. W razie takiej potrzeby, szczegółowe instrukcje są również dostępne na platformie Leader100.

Kto przygotowuje materiały Leader100?

Podstawy metodologiczne i pierwsze materiały Leader100 zostały opracowane przez profesorów i absolwentów szkół biznesu IESE w Barcelonie i IAE w Argentynie. Współpracując z wieloma innymi osobami, głównie z obszaru edukacji, wnieśli oni swoje doświadczenie i wiedzę na temat zarządzania i rozwoju kompetencji przywódczych. Obecnie materiały Leader100 są przygotowywane, opracowywane, aktualizowane, udoskonalane i tłumaczone przez dziesiątki pedagogów z różnych krajów pod nadzorem fundacji edukacyjnej Leader100. Jednocześnie fundacja jest “codziennie nadzorowana” przez setki tysięcy rodziców, nauczycieli, dyrektorów i uczniów, którzy korzystają z materiałów Leader100.

Kto wykorzystuje materiały Leader100?

Materiały Leader100 zaczęły być wykorzystywane w 2011 roku przez szkoły w Polsce. Następnie, dzięki niezbędnym tłumaczeniom i adaptacjom, zostały rozpowszechnione w innych krajach, takich jak Litwa, Hiszpania, Meksyk, Chile, Urugwaj, Argentyna, Brazylia i Boliwia. Obecnie korzystają z nich setki szkół i uczelni, klubów młodzieżowych i innych instytucji edukacyjnych. Z ich zawartości korzystają obecnie dziesiątki tysięcy osób: uczniów, rodziców, nauczycieli i wykładowców.

W jaki sposób utrzymywana jest fundacja edukacyjna Leader100?

Fundacja edukacyjna Leader100 jest organizacją typu non-profit, choć ponosi koszty. Każda szkoła lub instytucja edukacyjna, w zależności od posiadanych środków i możliwości, uczestniczy w kosztach utrzymania dostępności, aktualizacji i tłumaczenia materiałów Leader100. Sugerowany roczny wkład wynosi równowartość 2 Big Maków na 1 ucznia rocznie. Szkoły z uboższych środowisk otrzymują część potrzebnego im wsparcia z funduszu stypendialnego Leader100, który jest finansowany przez sponsorów i szkoły, które są w stanie dokonać większych wpłat.

Co jeszcze warto wiedzieć o Leader100 i materiałach?

 • Interaktywne scenariusze w materiałach Leader100 motywują uczniów do pracy, wykorzystując ich inicjatywę i chęć działania w grupach.
 • Materiały związane z każdą kompetencją i nawykiem zawierają sugestie, które pozwalają wszystkim nauczycielom i wykładowcom, którzy uczą w szkole, wraz z pracownikami niebędącymi nauczycielami, zaangażować się w zadania edukacyjne i szkoleniowe. Istnieją również specjalne materiały dla niektórych przedmiotów, takich jak na przykład wychowanie fizyczne, w których naucza się, że poprzez sport można również osiągnąć te kompetencje i podaje się konkretne propozycje, jak to zrobić.
 • Co najważniejsze, proponowane materiały i metodologie angażują rodziców, którzy mają największy wpływ na rozwój osobisty i wzrost swoich dzieci. Dzięki Leader100 rodzice, oprócz otrzymywania materiałów, sugestii i konkretnych propozycji dla nich, otrzymują impuls – prawie zawsze za pośrednictwem swoich dzieci – który pomaga im lepiej wykorzystać i dalej rozwijać swój potencjał edukacyjno-wychowawczy.
 • W Leader100 ciężko pracowaliśmy (i nadal pracujemy) nad większym i lepszym zaangażowaniem rodziców w kształcenie swych dzieci. Uważamy, że ma to kluczowe znaczenie, ponieważ – jak już wspomniano – rodzice mają zdecydowanie największy wpływ na swoje dzieci. Doświadczenia z różnych krajów pokazują, że – prawie bez wyjątku – szkoły, które mają najlepsze wyniki w nauce, najlepszą atmosferę w szkole i dumnych absolwentów, to szkoły, które poświęcają najwięcej wysiłku, środków i czasu rodzicom swoich uczniów, pomagając im w ich zadaniach jako małżonków, rodziców i wychowawców.
 • Wiele szkół i placówek oświatowych korzystających z materiałów Leader100 rok po roku osiąga wyraźnie widoczne wyniki: wyższe oceny, lepsze zachowanie w szkole i w domu, poprawa współpracy między uczniami, polepszenie współpracy między szkołą a rodziną, łatwiejsze nauczanie dla nauczycieli w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, itp. Nauczyciele odpowiedzialni za zajęcia zauważają, że w pierwszym roku korzystania z materiałów Leader100 średnia ocen poprawia się, podobnie jak atmosfera w klasie. W kolejnym roku odnotowano dalszy skok średniej ocen w klasie, co wynikało z faktu, że w klasie nie było już uczniów mających problemy z nauką. Wyjaśniają to jeszcze większym wsparciem i pomocą, jaką uczniowie otrzymują teraz od swoich kolegów i koleżanek z klasy.
 • Dzięki Leader100 zawsze jest wiadomo, na którym celu należy się skupić w ramach danego miesiąca. Dzieje się tak, ponieważ kompetencja jest taka sama dla wszystkich, nawet jeśli nawyki i wyzwania związane z tą kompetencją są zróżnicowane wiekowo. W ten sposób nauczyciele wiedzą, którą kompetencję rozwijają uczniowie i mogą się do niej odnosić niezależnie od przedmiotu, którego uczą. Jest to również dużą zaletą dla rodzin z kilkorgiem dzieci.

Wykorzystanie materiałów Leader100 nie utrudnia realizacji programów edukacyjnych, profilaktycznych czy prewencyjnych już wdrożonych w szkołach, a wręcz przeciwnie – stanowi ich uzupełnienie.

Co powinna zrobić osoba zainteresowana materiałami Leader100?

 • Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Leader100 (KONTAKT). Odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe informacje otrzymają Państwo tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli poinformują Państwo, że chcecie zacząć korzystać z materiałów Leader100, otrzymają Państwo tymczasowy klucz i hasło, które dadzą Państwu dostęp do materiałów.
 • W tym samym czasie zorganizowane zostanie spotkanie (w szkole lub online) z przedstawicielem Leader100. Celem spotkania jest przedstawienie szczegółów platformy i sposobu korzystania z różnych Materiałów Leader100, a także ustalenie warunków korzystania: pilotażowe lub stałe, we wszystkich klasach lub tylko w niektórych, procent kosztów do pokrycia z funduszu stypendialnego itp.
 • Mając powyższe dane, wypełniona i podpisana zostaje prosta umowa licencyjna oraz przekazane zostają ostateczne klucze i hasła dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły. Jednocześnie uzgadniany jest termin szkolenia
 • W uzgodnionym dniu przeprowadzane jest szkolenie dla nauczycieli (w szkole lub online) zgodnie z ustaleniami z dyrekcją szkoły. Ponadto, na życzenie szkoły, przeprowadzana jest lekcja pilotażowa lub próbna z uczniami, aby nauczyciele mogli na żywo zobaczyć, jak pracować / nauczać z wykorzystaniem Materiałów Leader100. Jeśli to możliwe, rodzicom uczniów przedstawiana jest także prezentacja materiałów i platformy Leader100.

LEADER100 – Twój sprzymierzeniec w rozwoju kompetencji!

Scroll to Top