O nas

Fundacja edukacyjna Leader100 powstała w Polsce. Jest fundacją non-profit, która od 2011 roku wspiera placówki edukacyjne i rodziny w rozwoju kompetencji społecznych i dobrych nawyków. Materiały Leader100 stworzone specjalnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat oraz ich nauczycieli i rodziców oparte są o naturalny, arystotelesowski model rozwoju. Więcej o Materiałach Leader100 można przeczytać TUTAJ.

Materiały są udostępniane szkołom, gminom, klubom młodzieżowym i sportowym oraz innym placówkom zajmującym się działalnością dydaktyczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Fundacja oferuje placówkom edukacyjnym i jednostkom samorządu terytorialnego różne modele współpracy, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Fundacja ma w swoim portfolio doświadczeń projekty dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a nawet ministerstw. Współpracuje też z większymi organizacjami i firmami, aby promować rozwój kompetencji w rodzinach i lokalnych społecznościach.

Obecnie fundacja rozwija materiały w stałej współpracy z kilkuset placówkami edukacyjnymi i środowiskami naukowymi w takich krajach jak Polska, Argentyna, Brazylia, Chile, Hiszpania, Litwa, Meksyk, Urugwaj.

Scroll to Top