Lista kompetencji

 • Ciekawość poznawcza
 • Hojność
 • Inteligencja i równowaga emocjonalna
 • Komunikacja  
 • Kreatywność i inicjatywa twórcza
 • Męstwo
 • Nauka, czytanie, pracowitość (kompetencja stała)
 • Obywatelstwo cyfrowe
 • Odpowiedzialność
 • Odwaga
 • Otwartość na innych, empatia
 • Porządek
 • Praca zespołowa
 • Profesjonalizm
 • Przyjaźń
 • Radość i optymizm
 • Roztropność i posłuszeństwo
 • Samodoskonalenie
 • Solidarność i pomoc innym
 • Szacunek i postawa obywatelska
 • Szczerość
 • Uczciwość i sprawiedliwość
 • Umiarkowanie
 • Wdzięczność i transcendencja
 • Wielkoduszność i ideały