E-booki do pobrania – bezpłatnie

Na poniższej stronie można pobrać e-booki dla kompetencji ODPOWIEDZIALNOŚĆ, które
Leader100 – Fundacja udostępnia
wszystkim szkołom i rodzinom w Polsce i polskim rodzinom na całym świecie
we wspólnej akcji z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Materiały te są dostępne dla rodziców oraz nauczycieli dzieci i młodzieży
od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum i technikum.

Klasa I i II szkoły podstawowej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Uważam na to, co robię”.

 

Klasa III i IV szkoły podstawowej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Liczę się z konsekwencjami tego, co robię”.
 

 

Klasa V i VI szkoły podstawowej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Znam i wypełniam moje obowiązki”.
Klasa VII,VIII szkoły podstawowej. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Wykonuję powierzone mi zadania i zawiadamiam o ich wypełnieniu”.
Klasa I i II liceum/technikum. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Odpowiedzialnie zajmuję się powierzoną mi grupą osób”.
Klasa III, IV, V liceum/technikum. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, utrwalany nawyk: „Jeśli jest taka potrzeba, przejmuję odpowiedzialność za rozdzielenie
i koordynację zadań, aby osiągnąć zamierzony cel”.
 

 

Polecamy Państwa uwadze również e-booki dotyczące innych kompetencji. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://leader100.online.