Kontakt

Dane teleadresowe:

Leader100 – Fundacja
ul. Mrówcza 243, lok. 214
04-697 Warszawa – Polska
E-mail: leader100@leader100.pl

WhatsApp: +48 797 391 623
KRS 0000377782; NIP 7010282972;
REGON 142811530
Numer konta: (PL) 54 2130 0004 2001 0553 9085 0001

Fundusz stypendialny:

Instytucje i osoby fizyczne, które chciałyby wspomóc fundusz stypendialny na dostęp do materiałów Leader100 dla szkół i rodzin, mogą to zrobić w sposób podany poniżej:

Darowizny można przekazać na konto funduszu stypendialnego o numerze:
(PL) 97 2130 0004 2001 0553 9085 0003 (Volkswagen Bank, Oddział w Warszawie).
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele edukacyjne”, opcjonalnie można wpisać e-mail lub nazwisko darczyńcy.

 

Wszystkie pola są wymagane.