Proszę skontaktować się z wychowawcą/opiekunem klasy/grupy. Jeżeli ten kontakt jest niemożliwy i użytkownik posiada login, proszę o przesłanie go na adres info@leader100.pl w celu utworzenia konta tymczasowego przez administratorów platformy. Jeśli zapomniany został również login, proszę o przesłanie na ten sam adres nazwę szkoły i klasę. Platforma informatyczna Leader100 nie zachowuje danych osobowych.

Scroll to Top