Download Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

Nowości

Początek roku szkolnego 2020/2021, wyjątkowo specyficznego, już za nami. Pora pewne sprawy w rodzinie uporządkować - stąd w Leader100 Plus nowa kompetencja PORZĄDEK w 6 kategoriach wiekowych, od 6 roku życia aż po dorosłość. W ramach tej kompetencji w rodzinach rozwijane mogą być następujące nawyki:

  1. "Odkładam rzeczy na swoje miejsce" - dla dzieci w wieku 6-8 lat [SZCZEGÓŁY],
  2. "Dbam o przybory szkolne oraz miejsce pracy"- dla dzieci w wieku 8-10 lat [SZCZEGÓŁY],
  3. "Utrzymuję porządek wokół siebie" - dla dzieci w wieku 10-12 lat [SZCZEGÓŁY],
  4. "Mam plan dnia i stosuję się do niego" - dla dzieci i młodzieży w wieku 12-14 lat [SZCZEGÓŁY],
  5. "Potrafię rozplanować rzeczy w czasie" - dla młodzieży w wieku 14-16 lat [SZCZEGÓŁY],
  6. "Ustalam priorytety, rozróżniając rzeczy ważne oraz pilne" - dla młodzieży w wieku 16-18 lat + STARSZYCH [SZCZEGÓŁY].

Jak wrzesień to PORZĄDEK! Dla 10-latka tak samo ważny jak dla 15-latka, ale inaczej

--------------------------------------------------------------------------

Więcej możliwości dla każdego:

  Na stronie leader100.online materiały Leader100 dostępne dla każdego w 6 poziomach wiekowych, zaczynając od 6 lat.

  A dla szkół:

Kontakt: leader100@leader100.pl

-------------------------------------------------------------------------- 

Już na leader100.online materiały Leader100 dostępne dla każdego w 6 poziomach wiekowych, zaczynając od 6 lat. W pakiecie "Lista 100 zadań domowych dla dzieci w każdym wieku"!

 

 

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Alberto Ribera z IESE, który chętnie nam pomaga w sprawach akademickich Leader100, ostatnio napisał: „Przede wszystkim przywódca (leader) to ktoś kierujący się cnotami, a cnoty są zasadniczo nawykami, które można rozwijać.”

 

GRATULUJEMY!

Szkoły korzystające z Leader100, Programu rozwóju kompetencji (np. kompetencji NAUKI), znowu znalazły się wśród najlepszych!

OTO NIEKTÓRE PRZYKŁADY!

 

Znowu dobra wiadomość: zaczęliśmy testy materiałów Leader100 Kids

klikać |...| Leader100 Kids, tj. Leader100 dla dzieci od 6 do 10 lat!!!

 

Ekspansja:

 


Leader100.online - materiały dla każdego od lipca 2020 r. !

Leader100 jest od marca 2019 r. w  Brazylii!

Leader100 jest od września 2018 r. po katalońsku!

Leader100 jest od sierpnia 2018 r. w Argentynie!

Leader100 jest od marca 2017 r. w Urugwaju!

Leader100 jest od marca 2016 r. w Chile!

Leader100 jest od października 2015 r. w Meksyku!

Leader100 jest od października 2013 r. w Hiszpanii!

Leader100 jest od października 2012 r. na Litwie!

Wszystko się zaczęło w 2010 r. w Polsce!

Gratulujemy i dziękujemy!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 
Gratulujemy! Szkoła Podstawowa „Skrzydła” https://skrzydla.edu.pl/ z Poznania (w Programie Leader100 #L100 od dwóch lat) zajęła 1. miejsce w Województwie Wielkopolskim w rankingu szkół podstawowych. 

 
Informacja: 
 
Kompetencja: Profesjonalizm
Przykładowy nawyk: Podejmując się realizacji inicjatyw i projektów, trzymam się planu i dążę do celu
 
 
Kompetencja: Odwaga
Przykładowy nawyk: Rozmawiam o sprawach trudnych i wstydliwych z rodzicami i wychowawcą
 
Kompetencja: Kreatywność
Przykładowy nawyk: Potrafię znaleźć wyjście z sytuacji skomplikowanych i złożonych
 
Kompetencja: Ideały
Przykładowy nawyk: Mam cele na bliższą i dalszą przyszłość
 
Kompetencja: Praca zespołowa
Przykładowy nawyk: Umiem współpracować w grupie
 
Kompetencja: Otwartość na innych
Przykładowy nawyk: Buduję miłą atmosferę i sprawiam radość innym ludziom
 
Kompetencja: Komunikacja
Przykładowy nawyk: Czynnie uczestniczę w dyskusjach, wyrażając swoją opinię w sposób kulturalny i przejrzysty
Zasady dobrej komunikacji:
słuchanie, skupienie uwagi na tym, co mówi druga osoba powstrzymując się od własnych sądów, 
używanie „magicznych” słów (przepraszam, dziękuję, proszę),
skupienie uwagi na osobie mówiącej, 
zwrócenie się w stronę rozmówcy, 
powstrzymanie się od niepotrzebnych ruchów, 
utrzymanie kontaktu wzrokowego, 
swobodny wyraz twarzy, 
nieprzeszkadzanie kiedy ktoś przemawia, 
proszenie z szacunkiem i w odpowiednim momencie o powtórzenie jakiegoś zdania, gdy go nie rozumiemy, 
opanowywanie emocji, 
jasne argumentowanie, 
przyjmowanie kompromisu, 
itd.
Z materiałów Programu Leader100 #Leader100, www.leader100.pl 
 
ZNOWU DOBRE WIADOMOŚCI!
 
Od każdego miesiąca: Leader100 w nowych szkołach!
 
 
Od marca 2016 r. program Leader100 proponuje szeroką gamę znanych filmów, które można wykorzystać na "Dyskusyjny klub filmowy" (DKF, ang. film society, fr. ciné club, hiszp. cine forum). Można będzie obejrzeć w rodzinie, ze znajomymi lub w szkole fajny film, stanowiący dobrą inspirację w rozwijaniu dobrych nawyków i kompetencji.
 
Dziękujemy Panu Jaime O. i Pani Monice S. za pomoc w przygotowaniu tych nowych narzędzi wychowawczych Programu Leader100. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DOBRE WIADOMOŚCI! Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na iPhone i iPad z systemem iOS można pobrać z Apple Store w: itunes.apple.com/us/app/leader-100/id992753898

Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na telefony i tablety w systemem Android można pobrać z Google Play w: play.google.com/store/apps/details.

 

Zdjęcie telefonu z Aplikacją Leader100

Teraz każdy wszędzie może używać Programu Leader100! Zachęcamy do pobrania i używania!

W tym celu, 

1. W telefonie lub tablecie, otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę www.leader100.pl (Jeśli nie masz Internetu w telefonie lub tablecie najpierw włącz urządzenie do Internetu, np. przez WiFi)

2. Potem kliknij poniższy link, następnie kliknij "Instaluj" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Get it on iTunes

 

(dla iPhone i iPad)

 

 

 Get it on Google Play

(dla telefonów i tabletów Samsung oraz innych z systemem Android)

Jeśli nie jesteś pewny jaki masz system, spróbuj najpierw z Androidem - kliknij link Play
Get it on Google Play.

 

Wiadomości!

Wiadomości w mediach i inne nowości dot. Leader100 na bieżąco są publikowane na kontach Twittera Leader100: Twitter // @Leader100PL , @Leader100ES , @Leader100EN

Niektóre też puplikujemy tu, jak np:

WIADOMOŚĆ DOT. EFEKTÓW PROGRAMU LEADER100, M.IN. W NAUCE: Program Leader100 od 2012 r. jest używany w szkołach gminy Świdnik. Wiceburmistrz ds edukacji, P. Tomasz Szydło mówi, że to (wiadomość)  m.in. jest efektem używania Leader100 w szkołach gminy!

Dziękujemy za komplement i gratulujemy!

Co to jest Program Leader100?

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
Arystoteles

Leader100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Cechą wyróżniającą Programu jest wspólne zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania i osiągania postępów w nauce, poprzez dostarczenie praktycznych materiałów na dany miesiąc, które pomagają w szybszym osiągnięciu pozytywnych nawyków.  

Baza wiedzy i dokumentów, która jest dostępna na platformie Internetowej Leader100 i przez aplikację mobilną Leader100 została przygotowana i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą praktykować określone postawy w szkole i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania swoich podopiecznych.

Celami Programu są między innymi:

• wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,

• stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim m.in. poprzez zaangażowanie społeczne,

• ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching. Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów jego świadomego działania.

Program obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny) i może być wdrażany w dwóch zasadniczych wariantach:

  • Leader100 w Szkole – program przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów i szkół ponadgimnazjalnych

  • Leader100 w Wszędzie – program przeznaczony dla młodzieżowych domów kultury, organizacji harcerskich i skautingowych, klubów sportowych, klubów zakładanych przez rodziców, itp. lub dla osób indywidualnych, które chcą samodzielnie rozwijać dobre nawyki i kompetencje.

Obecnie Program Leader100 jest przeznaczony dla środowisk edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

 

  Zobacz inne
opinie

 

Ulepszenia w Programie Leader100

Program Leader100 kładzie nacisk na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do sprawniejszego korzystania z naszej Platformy Internetowej, oraz efektywniejszego kształcenia nawyków i kompetencji, przy użyciu materiałów Programu.

Nowe funkcje dla rodziców: Zgodnie z prośbą wielu rodziców i wychowawców, już teraz rodzice uczestniczący w Programie Leader100 mogą otrzymywać materiały co miesiąc na swój adres e-mail. W tym celu, po zalogowaniu na platformie, powinni uzupełnić swój profil o adres e-mail.

Pragniemy zatem poinformować Państwa, że po analizie sugestii i doświadczeń, z minionego okresu funkcjonowania Programu Leader100, zdecydowaliśmy się wprowadzić ulepszenia w naszym Programie. Wśród nich, najbardziej znaczące, odnoszą się do zmniejszenia liczby dokumentów, przez scalenie niektórych materiałów w jeden dokument, oraz możliwość wypełniania ankiet w trybie online.

 Wszelkie Państwa dodatkowe sugestie - propozycje zmian lub ulepszeń - prosimy przesyłać na adres info@leader100.pl

 

 

 

Podaj e-mail w celu otrzymania pakietu informacyjnego: