Materiały Leader100 w szkołach Zagłębia Miedziowego

Celem Materiałów Leader100 służących do rozwoju nawyków i kompetencji (przeznaczonych zarówno na godziny wychowawcze, jak i do używania w szkole i w domu) jest wspomaganie, bez zbędnych procedur, wychowywania dzieci i młodzieży przez rodzinę oraz szkołę, we współpracy z rodzinami, uwzględniając indywidualne cechy każdego ucznia i uczennicy.

Rozwój kompetencji poprzez utrwalanie konkretnego nawyku realizuje się za pomocą sprawdzonych materiałów Leader100, według arystotelesowego i naturalnego, trzy-etapowego schematu rozwoju osobistego – samoocena, ustalanie planu treningu i realizacja planu.

Tylko w 2023 roku materiały Leader100 zostały udostępnione, a nauczyciele przeszkoleni w czternastu szkołach Zagłębia Miedziowego m.in. w Polkowicach, Głogowie, Legnicy, gminie Lubin. Udział wzięło w nim ponad 2300 uczestników, a wśród nich uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele.

Cieszę się, że Materiały Leader100 zostały udostępnione naszej szkole. Dzięki platformie internetowej młodzież oraz ich opiekunowie korzystają z dostępu do materiałów edukacyjnych w czasie wolnym, doskonaląc wspólnie ze szkołą określone kompetencje”

Magdalena Dobroskok, wychowawca w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach

Bardzo dziękujemy za możliwość korzystania z Materiałów Leader100 w naszej szkole. Bardzo to ułatwia i porządkuje realizację programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, a także pozawala lepiej wykorzystać potencjał wychowawczy rodziców.

Katarzyna Dzwonkowska, wicedyrektor
Scroll to Top