Współpraca Leader100 z Uniwersytetem Nawarry w Hiszpanii (Warszawa – Pampeluna)

Carlos Beltramo, naukowiec z grupy “Edukacja afektywna i seksualność osoby ludzkiej” w Instytucie Kultury i Społeczeństwa Uniwersytetu Nawarry, zrealizował pobyt badawczy w Warszawie w okresie od listopada 2022 do lutego 2023 roku. Współpracował z profesorami z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego (UKSW) oraz z naszą fundacją edukacyjną Leader100 w celu włączenia większej liczby elementów alfabetyzacji afektywnej do materiałów edukacyjnych i pedagogicznych, które Leader100 przygotowuje dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli i profesorów.

Luis Brusa, Carlos Beltramo i Anna Krupowies przed siedzibą Uniwersytetu w Nawarze

Głównym celem pobytu Beltramo na UKSW było zbadanie możliwości współpracy z polskim centrum badań nad dobrostanem młodzieży i opracowanie modelu edukacji o kształtowaniu charakteru.

Oprócz pracy naukowej, ekspert poprowadził również wykłady z antropologii filozoficznej na Wydziale Pedagogiki UKSW. “Była to okazja do bycia ambasadorem Uniwersytetu Nawarry, ponieważ nie było prawie żadnych powiązań z drugą co do wielkości uczelnią w Warszawie” – powiedział. Jak podkreślił Beltramo, dzięki temu pobytowi udało się osiągnąć porozumienie na poziomie edukacyjnym, korzystne zarówno dla uczelni, jak i szkół oraz fundacji w Polsce.

W imieniu fundacji edukacyjnej Leader100, pani Anna Krupowies i pan Luis Brusa, prezes fundacji, odbyli krótki pobyt w Instytucie Kultury i Społeczeństwa Uniwersytetu Nawarry w marcu 2023 r. w ramach wyzwania “Młodzi ludzie, relacje i dobrostan psychiczny”, prowadząc badania nad uzasadnieniem i zastosowaniem strategii pedagogicznych w rozwoju charakteru.

Scroll to Top