Jak zacząć korzystać z Leader100?

Jeśli szkoła chce przystąpić do Leader100 należy skontaktować się z Leader100 – Fundacją.

Szkoła może rozpocząć korzystać z materiałów Leader100 na godziny wychowawcze w trakcie roku szkolnego. Na platformie informatycznej Leader100 dostępne są materiały Leader100 związane z kompetencją miesiąca dla 6 poziomów wiekowych, od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Nauczyciele i rodzice otrzymujący loginy na platformie mogą korzystać z materiałów również z korzyścią dla swoich rodzin (udostępniamy materiały dla dzieci i młodzieży całej rodziny).

Zasadniczo korzystanie z programu Leader100 jest odpłatne. Jest on dostępny w przystępnej cenie dla rodziców i szkół. Częstą metodą współpracy jest sponsoring lub co-sponsoring przez duże lokalne zakłady pracownicze lub finansowanie przez samorząd lokalny.

Niektóre spośród 25 kompetencji i ponad 150 nawyków Leader100 są dostępne w formie e-booków w naszym sklepie Leader100 Plus.

Leader100 – Fundacja może również przygotować na życzenie odbiorcy grupowego e-booki Leader100 wybranych kompetencji dla wybranych kategorii wiekowych w licencji grupowej.

 

Scroll to Top