Rozwijam i wzmacniam kompetencję: Odpowiedzialność | Poziom IV

Kompetencja ODPOWIEDZIALNOŚĆ, klasa VII i VIII szkoły podstawowej.