Opis programu

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
                                                                                        Arystoteles

Leader100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Cechą wyróżniającą Programu jest wspólne zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania i osiągania postępów w nauce, poprzez dostarczenie praktycznych materiałów na dany miesiąc, które pomagają w szybszym osiągnięciu pozytywnych nawyków.

Baza wiedzy i dokumentów, która jest dostępna na platformie internetowej Leader100 została przygotowana i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą praktykować określone postawy w szkole i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania swoich podopiecznych.

Celami Programu są między innymi:

  • wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,
  • stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim m.in. poprzez zaangażowanie społeczne,
  • ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching (tutoring), który jest interaktywnym procesem wspierającym uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów świadomego działania.

Program obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny) i może być wdrażany w dwóch zasadniczych wariantach:

  • Leader100 w Szkole – program przeznaczony dla szkół podstawowych i liceów
  • Leader100 Wszędzie – program przeznaczony dla młodzieżowych domów kultury, organizacji harcerskich i skautingowych, klubów sportowych, klubów zakładanych przez rodziców, itp. lub dla osób indywidualnych, które chcą samodzielnie rozwijać dobre nawyki i kompetencje.

Od 2020 roku, dzięki partnerom Leader100, rozwijany jest też Leader100 Plus, czyli e-booki z danymi kompetencjami przeznaczonymi dla rodzin w Polsce. Więcej informacji...

Obecnie materiały do rozwoju nawyków i kompetencji Leader100 są przeznaczone dla środowisk edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozszerzonym opisem programu Leader100, prosimy o kliknięcie w następujący LINK.