Leader100 Zajęcia Pozaszkolne

Leader100 nadaje się doskonale do wdrożenia w różnego typu placówkach, w których dzieci i młodzież spędzają aktywnie czas. Mogą to być zajęcia w młodzieżowych domach kultury, klubach sportowych, organizacja harcerskich i skautingowych, czy w klubach dla dzieci zakładanych przez rodziców, itp.

Podobnie jak w Leader100 dla szkół, podopieczni rozwijają w każdym miesiącu jedną kompetencję. Rodzice razem z opiekunami czy trenerami, wspierają dzieci w ćwiczonych nawykach.

Wszyscy uczestnicy uzyskują dostęp do platformy Leader100 i korzystają z odpowiednich przygotowanych materiałów, dostosowanych do wieku dziecka. Tematy zajęć i ćwiczeń w klubach i placówkach tego typu można adaptować do kompetencji przerabianej w trakcie danego miesiąca, aby ułatwić wychowankom osiąganie pozytywnych nawyków.

Kompetencje rozwijane w ramach Programu Leader100 Zajęcia Pozaszkolne odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią odpowiednią podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Rodzice czy opiekunowie grup, którzy chcieliby wdrożyć Program Leader100 na zajęciach pozaszkolnych, powinni skontaktować się z Fundacją Leader100.

Scroll to Top