L100 w szkole

Uczestnikami Programu Leader100 Szkoła są uczniowie w wieku od 6 do 18 lat, którzy są wspierani przez zaangażowanych rodziców i nauczycieli.

Leader100 jest wsparciem dla programów profilaktyczno-wychowawczych (gotowe materiały na godzinę wychowawczą), które szkoły chcą realizować i nie koliduje z prowadzonymi w szkołach programami. W związku z tym można go zacząć w trakcie roku szkolnego, bez potrzeby czekania na nowy semestr.

Celami Programu są między innymi:

  • wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,
  • stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim,
  • ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

W każdym miesiącu uczeń rozwija umiejętność nauki i jedną kompetencję (lista 25 kompetencji), dążąc do osiągnięcia pozytywnych nawyków poprzez regularne ćwiczenia. Program promuje dobre praktyki w zakresie nauki.

Leader100 Szkoła składa się z sześciu dwuletnich cyklów, w trakcie których uczniowie doskonalą łącznie 25 kompetencji osiągając nawyki na odpowiednim poziomie wiekowym: 

  • Child leader (6-7 lat), 
  • Young leader (8-9 lat), 
  • Preleader (10-11 lat), 
  • Junior leader (12-13 lat), 
  • Senior leader (14-15 lat), 
  • College leader (16-17 lat).

Na platformie udostępniane są co miesiąc nowe materiały dla uczniów (ankiety do samooceny, propozycje zadań do wykonania), rodziców (pytania i sugestie wychowawcze na dany miesiąc) oraz nauczycieli, wychowawców i dyrekcji (inspirujące historyjki na godzinę wychowawczą do przedyskutowania w klasie, sugestie dla nauczycieli). Rodzice i nauczyciele mogą ponadto skorzystać z bazy wiedzy wychowawczej w ramach tzw. Biblioteki Arystotelesa.

Kompetencje i nawyki rozwijane w ramach Programu Leader100 Szkoła odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią odpowiednią podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Program działa już skutecznie w szkołach wiejskich i z dużych miast.

Dyrektorzy, którzy chcieliby wdrożyć Program Leader100 School w swoich placówkach oświatowych, powinni skontaktować się z Fundacją Leader100.

Rodzice czy nauczyciele, którzy chcieliby wdrożyć Program Leader100 School w szkole, powinni zapoznać się z informacjami dostępnymi pod LINKIEM.

Scroll to Top