Materiały Leader100 udostępnione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uczniom, nauczycielom i rodzicom w całej Polsce!

Od 7 maja br. na stronach ORE (Ośrodka Rozwoju Edukacji), placówki prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki można znaleźć materiały
(e-booki) Leader100 do rozwoju osobistego przeznaczone dla uczniów od I klasy szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy liceum/technikum.

E-BOOKI DO POBRANIA – LINK

W zależności od wieku materiały są przeznaczone do pracy nauczycieli i rodziców z uczniami (klasy I – IV szkoły podstawowej) lub bardziej samodzielnie dla uczniów (od klasy V szkoły podstawowej aż do końca liceum/technikum) ze wsparciem rodziców i nauczycieli.

Rozwój kompetencji poprzez utrwalanie konkretnego nawyku realizuje się za pomocą sprawdzonych materiałów Leader100, według Arystotelesowego i naturalnego, 3-etapowego schematu rozwoju osobistego, tzn. samoocena, ustalenie planu treningu, realizacja planu. Zarówno w domu, jak i w szkole, młodzież chętnie przerabia ćwiczenia z DKF (dyskusyjnego klubu filmowego). Rodzice, nauczyciele, starsze dzieci oraz młodzież mogą inspirować się dodatkowo dostępnymi tekstami z Biblioteki Arystotelesa.

Szczegółowe instrukcje korzystania z materiałów znajdują się w każdym e-booku. E-booki Leader100 z materiałami do rozwoju osobistego (kompetencja ODPOWIEDZIALNOŚĆ) można pobrać bezpośrednio ze specjalnie przygotowanej strony internetowej.

Leave a Comment

Scroll to Top