Download Adobe Flash Player

Get Adobe Flash player

Nowości

Informacja:
 
Gratulujemy! Szkoła Podstawowa „Skrzydła” http://skrzydla.edu.pl/ z Poznania (w Programie Leader100 #L100 od dwóch lat) zajęła 1. miejsce w Województwie Wielkopolskim w rankingu szkół podstawowych. 

 
Kompetencja Programu Leader100 na lipiec 2017 r: Ideały
 
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu: 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Mam cele na bliższą i dalszą przyszłość
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Rozwijam moją znajomość języków obcych
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Solidaryzuję się z ludźmi i angażuję się w rozwiązywanie ich problemów
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Dbam o zgodę między ludźmi i angażuję się w propagowanie pokoju na świecie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na sierpień 2017 r będzie: Samodoskonalenie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na czerwiec 2017 r: Praca zespołowa
 
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu:
 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Umiem współpracować w grupie
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Uczestniczę aktywnie w planowaniu zadań zespołowych
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Potrafię dążyć do porozumienia unikając konfliktów
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Umiem pracować w sposób skoordynowany z zespołem i jestem dla niego wsparciem
 
----------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na maj 2017 r: Otwartość na innych
 
 
 
Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Dzielę się doświadczeniami z innymi
Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Otwarcie rozmawiam na temat moich doświadczeń
Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Buduję miłą atmosferę i sprawiam radość innym ludziom
Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Jestem empatyczny: uważnie słucham innych oraz dążę do ich zrozumienia
 
-------------------------------
 
Kompetencja Programu Leader100 na kwiecień 2017 r: Komunikacja
Nawyki tej kompetencji do każdego poziomu Programu: 
- Poziom Preleader (5-6 klasa szkoły podstawowej): Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi
- Poziom Juniorleader (1-2 klasa gimnazjum): Piszę i redaguję poprawnie
- Poziom Seniorleader (3 gimnazjum – 1 liceum): Czynnie uczestniczę w dyskusjach, wyrażając swoją opinię w sposób kulturalny i przejrzysty
- Poziom Collegeleader (2-3 klasa liceum): Przed wydaniem opinii sprawdzam informacje w różnych źródłach
 
Zasady dobrej komunikacji:
słuchanie, skupienie uwagi na tym, co mówi druga osoba powstrzymując się od własnych sądów, 
używanie „magicznych” słów (przepraszam, dziękuję, proszę),
skupienie uwagi na osobie mówiącej, 
zwrócenie się w stronę rozmówcy, 
powstrzymanie się od niepotrzebnych ruchów, 
utrzymanie kontaktu wzrokowego, 
swobodny wyraz twarzy, 
nieprzeszkadzanie kiedy ktoś przemawia, 
proszenie z szacunkiem i w odpowiednim momencie o powtórzenie jakiegoś zdania, gdy go nie rozumiemy, 
opanowywanie emocji, 
jasne argumentowanie, 
przyjmowanie kompromisu, 
itd.
Z materiałów Programu Leader100 #Leader100, www.leader100.pl kwiecień 2017r.
 
ZNOWU DOBRE WIADOMOŚCI!
 
Od września 2017 r. wersja beta Leader100 Kids (dla klas 1-4 szkoły podstawowej)
 
Od maja 2017 r. będziesz mógł wesprzeć nowy projekt Leader100 w PolakPotrafi.pl !
 
Od marca 2016 r. program Leader100 proponuje szeroką gamę znanych filmów, które można wykorzystać na "Dyskusyjny klub filmowy" (DKF, ang. film society, fr. ciné club, hiszp. cine forum). Można będzie obejrzeć w rodzinie, ze znajomymi lub w szkole fajny film, stanowiący dobrą inspirację w rozwijaniu dobrych nawyków i kompetencji.
 
Dziękujemy Panu Jaime O. i Pani Monice S. za pomoc w przygotowaniu tych nowych narzędzi wychowawczych Programu Leader100. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Leader100 jest od marca 2016 r. w Chile! 

Leader100 jest w Meksyku! od października 2015 r.,

Gratulacje!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DOBRE WIADOMOŚCI! Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na iPhone i iPad z systemem iOS można pobrać z Apple Store w: itunes.apple.com/us/app/leader-100/id992753898

Aplikacja Mobilna Leader100 przeznaczona na telefony i tablety w systemem Android można pobrać z Google Play w: play.google.com/store/apps/details.

 

 

Zdjęcie telefonu z Aplikacją Leader100

 

Teraz każdy wszędzie może używać Programu Leader100! Zachęcamy do pobrania i używania!

W tym celu, 

1. W telefonie lub tablecie, otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę www.leader100.pl (Jeśli nie masz Internetu w telefonie lub tablecie najpierw włącz urządzenie do Internetu, np. przez WiFi)

2. Potem kliknij poniższy link, następnie kliknij "Instaluj" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Get it on iTunes

 

(dla iPhone i iPad)

 

 

 Get it on Google Play

(dla telefonów i tabletów Samsung oraz innych z systemem Android)

Jeśli nie jesteś pewny jaki masz system, spróbuj najpierw z Androidem - kliknij link Play
Get it on Google Play.

 

Wiadomości!

Wiadomości w mediach i inne nowości dot. Leader100 na bieżąco są publikowane na kontach Twittera Leader100: Twitter // @Leader100PL , @Leader100ES , @Leader100EN

Niektóre też puplikujemy tu, jak np:

WIADOMOŚĆ DOT. EFEKTÓW PROGRAMU LEADER100, M.IN. W NAUCE: Program Leader100 od 2012 r. jest używany w szkołach gminy Świdnik. Wiceburmistrz ds edukacji, P. Tomasz Szydło mówi, że to (wiadomość)  m.in. jest efektem używania Leader100 w szkołach gminy!

Dziękujemy za komplement i gratulujemy!

Co to jest Program Leader100?

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
Arystoteles

Leader100 to program rozwoju nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

Cechą wyróżniającą Programu jest wspólne zaangażowanie rodziców i opiekunów w proces wychowania i osiągania postępów w nauce, poprzez dostarczenie praktycznych materiałów na dany miesiąc, które pomagają w szybszym osiągnięciu pozytywnych nawyków.  

Baza wiedzy i dokumentów, która jest dostępna na platformie Internetowej Leader100 i przez aplikację mobilną Leader100 została przygotowana i uporządkowana przez zespół kilkudziesięciu nauczycieli, pedagogów, coachów, profesorów i specjalistów z Polski i zagranicy. Znajdują się w niej zarówno praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać swój charakter, jak i praktyczne porady wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą praktykować określone postawy w szkole i w domu, a także pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania swoich podopiecznych.

Celami Programu są między innymi:

• wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,

• stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim m.in. poprzez zaangażowanie społeczne,

• ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching. Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów jego świadomego działania.

Program obejmuje różne sfery życia dzieci i młodzieży (szkoła, dom, czas wolny) i może być wdrażany w dwóch zasadniczych wariantach:

  • Leader100 w Szkole – program przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów i szkół ponadgimnazjalnych

  • Leader100 w Wszędzie – program przeznaczony dla młodzieżowych domów kultury, organizacji harcerskich i skautingowych, klubów sportowych, klubów zakładanych przez rodziców, itp. lub dla osób indywidualnych, które chcą samodzielnie rozwijać dobre nawyki i kompetencje.

Obecnie Program Leader100 jest przeznaczony dla środowisk edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

 

  Zobacz inne
opinie

 

Ulepszenia w Programie Leader100

Program Leader100 kładzie nacisk na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do sprawniejszego korzystania z naszej Platformy Internetowej, oraz efektywniejszego kształcenia nawyków i kompetencji, przy użyciu materiałów Programu.

Nowe funkcje dla rodziców: Zgodnie z prośbą wielu rodziców i wychowawców, już teraz rodzice uczestniczący w Programie Leader100 mogą otrzymywać materiały co miesiąc na swój adres e-mail. W tym celu, po zalogowaniu na platformie, powinni uzupełnić swój profil o adres e-mail.

Pragniemy zatem poinformować Państwa, że po analizie sugestii i doświadczeń, z minionego okresu funkcjonowania Programu Leader100, zdecydowaliśmy się wprowadzić ulepszenia w naszym Programie. Wśród nich, najbardziej znaczące, odnoszą się do zmniejszenia liczby dokumentów, przez scalenie niektórych materiałów w jeden dokument, oraz możliwość wypełniania ankiet w trybie online.

 Wszelkie Państwa dodatkowe sugestie - propozycje zmian lub ulepszeń - prosimy przesyłać na adres info@leader100.pl

 

 

 

Podaj e-mail w celu otrzymania pakietu informacyjnego: